Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

(F)ordítsunk!

NaplóSok dolgom akad a kertben mostanság és be kell fejeznem a befejezetlen munkáimat, betonozást, faaprítást, betárolást, de Marcinak is vissza kell építeni a játszóházat, amit a nagyobbak már szétjátszottak. Egyszóval – illetve kifejezéssel – a Természet hív. Ennek így is van rendje, mert ahogy látom, a nagy folyamatokba bele szólni már nem kell s nem is ige hagyják megérinteni, kizökkenteni magukat sem azok, akik helyesen, és azok sem, akik igen helytelenül járnak el. Persze, az, hogy mi volt helyénvaló és mi nem, majd csak késõbb derülhet ki.

A napokban Árpád valószínûsített nyugvóhelyén voltunk el családostól egy szervezett megemlékezésen. Külön utakon jártunk, s mikor a szónoklatok elkezdõdtek, számunkra akkor ért véget. Már tudom, miért nem szeretek ilyen rendezvényekre járni, s ha nagyritkán ott vagyok, akkor miért van az, hogy csak pár személy társasága vonzó és inkább a belsõ visszhangot figyelem, mint a külsõ megnyilvánulásokat keresném. Megfigyelésem szerint a megjelentek kb. egyharmada zsidó volt, de Herceg Feri is jól belehúrkázott a beszédbe és tudatosította velünk, hogy mi mennyire szkíták vagyunk, és õ ezt kéri a parlamenttõl, hogy az alkotmányba is foglaltassék bele, hogy nem ezeréves a történelmünk. Ezt megelõzõen a Nemzeti Himnusz elsõ két strófájával azért nyomatékosítottuk, hogy mégiscsak „Õseinket felhozád Kárpát szent bércére, s általad nyert szép hazát Bendegúznak vére, s merre sírnak habjai Tiszának, Dunának, Árpád hõs magzatjai felvirágozának!” Megrogytam, s párunk szeme összevillant és mondtuk, hogy innen el! Nem baj, ha valaki valaminek mestere, de akkor ne legyen kontárja másnak és csinálja azt, amihez ért. A butaság fáj, s üvöltenek is tõle, de nem baj, csak szükségszerû, hogy a többiek úgy tegyenek, mintha értenék azt, amirõl a szónokoknak sincs sok fogalmuk.

A beszédek elõtt váltottam pár szót Horkovich-Kovács Jánossal, aki örömmel újságolta, hogy bejegyzett királyi ügyészünk is van és ki lesznek tûzve a lobogók a határainkra is. Kérdeztem, hogy tud-e Levente királyról. Mondta: igen. Kérdeztem, melyik határra szándékozik kitûzni zászlókat? Úgy láttam, a kérdés szíven ütötte, s megjegyeztem, hogy tán nem ártana többet konzultálni a kérdésekben. Egymástól függetlenül is tekerednek a rétesek, de az út nem vezet sehová, viszont nem akarok már gyõzködni senkit, arról, hogy csak egy út van, amire aki rálép, EGY-é válik, s ha már egy akkor oszthatatlan. Aki gyökkettõ, az nem kettõ, de aki gyökegy, az egy, s mindegy hogy osztod, szorzod önmagával, az annyi marad, amennyi. Stabil kiindulási és építési alap. A kör közepe nem változik, de sugara lehet bármekkora, s a pont a középpont, ahová bármely távolról is igyekszel, ha nem jutsz el, nem ismerheted fel állapotodat. Érdekes, hogy mindennek van középpontja, súlypontja, energetikai forrása. No ettõl mg messze van a nemzet szürke tekervényes tömege, s errõl minduntalan meggyõzõdhet az, aki figyel. De a legtöbben nem figyelnek és tanulni nem hajlandóak, miközben tanítani szándékozva terelnek jobbra vagy balra terelhetõket, mert nem ismerik a középpontot, ami felé tartaniuk kellene. Bár így is odajutnak, csak sok tévút tévelygése után, amire rámennek, s nem beérnek a célba, hanem bevánszorognak, esetleg berugdossa õket a mögöttük feltorlódottak sorfala. Sikerrel rombolták a tudatunkat és a tudatépítésben ölég lassan halad elõre a hátra. Ez már maga is mûvészet.

Apropó, ha már a mûvészetnél tartunk. Feltûnt valakinek, hogy az ART (amit ÁRT-nak mondunk) mûvészetet jelent, de ez magyarul annyit tesz, mint „árt”. Vizslassátok csak meg a mûvészeteket, amelyet ÁRTS-nak neveznek, amely szinte felszólít arra, hogy „árts”! Tán nem egy tõrõl fakad a HART (szív) és a HARC szavakkal. Ha ARC, az az angolban FACE (FÉSZ), mi magyarul „félsz”, a HARC pedig WAR, ami „vár”, a harcos pedig WARRIOR, ami „vár õr”, de hogy rávilágítsak arra, mi is indította el ezt az asszociációs láncot nálam, térjünk vissza a „fél-sz”-hez. Most nem a Félszbuk-ról lesz szó, bár megér egy misét az elnevezés, mert az angol BOOK az orosz BOG szóval mutat azonosságot, ami jelentése Isten. Ez azt jelenti sémi nyelven, hogy „félisten”. Persze lehetne istnefélõ is, de hát ha zsidókról van szó, akkor tudhatjuk, hogy ez meg nem igaz, bár örökkön rettegnek, de sántán. Folytassam? No jól van. Tehát, a kérkedõ semik – s itt hangsúlyosan az ezt hangsúlyosan kiemelõ antisémi „zsidóellenesség” miatt kiemelve nem a magát arabként identifikáló, hanem a szidó-zsidó jevrej – jew – kitalált néprõl beszélek.

Nézzük csak a MAG szót, ami a SZEM jelentéssel is bír. Oroszul a „szemecski” magot, „szogyit” jelent. A „semen” a latin sperma, átörökítõ anyag, még a semi (sémi, semmi) a szóösszetételekben a félig valami, vagyis nem teljes, nem nemes, ugyanis a semen magyarul annak pont fordítottja, vagyis NEMES! A mag ami nemes, ami SZEM-en is látszik. Ezért a SZEM a lélek tükre. Ha okfejtésemben nem nyúlok nagyon mellé, akkor is egy újabb bizonyíték adatott arra, hogy a nyelvi örökségen keresztül kerüljünk közelebb ahhoz, hogy egy nemtelen, szemtelen közeg hogyan akar beleöltözni a nemes bõrébe, mert ugye „Szemesnek (nemesnek) áll a világ!” Az arab kérdés is megválaszolásra kerül, mert valószínûleg alávetett, tanulni hivatott népekrõl van szó, s ugyanaz a kategória, mint a s(k)lavus-szláv-õs, vagyis szolga, aki õssé, nemessé akar válni (szláv = válsz, de ott van Wales is, ami valószínûleg ugyanazzal a jelentéssel bírt a druida idõket már megelõzõen. Egyszerû tartalmi ki-be fordítása csere-beréje a jelentéseknek. Arról már írtam, hogy SUEZ = ZEUS mitológiai vonatkozásaiban igencsak Európa elrablását hajtotta végre. A zsidó ahogy azt az említett nyelveken emlegetve van, az angolszászban direkten utal erre: JEW, amit az orosz eredetibõl – „jevrej” – rövidítettek le. A germán jude, Júdeára vagy Júdásra utal, de ahogy az „angolszász misszió” arra következtetni enged, a zsidó az angol királyi családot a rotschildi kötöttség kapcsán a szabadkõmûvesek által létrehozott USA birodalmát és nyelvét használhatták elsõ sorban arra, hogy világhatalmi törekvésüket megvalósíthassák. Másik ilyen megoldó kulcs a vallási porhintés, amelynek köze sincs a szeretethez, de még a hithez sem, csakis a hatalomról szól, mely a tömegek tudatlanságba, félelemben tartása és manipulálása érdekében szõtt pókháló.

A zsidóknak gyorsítani kell a betelepülési tervüket és azért is hajtottak rá a jóbbikos cigánybalhékra, mert sürgeti õket az idõ. Nagyon kell nekik a terület, s mi rajta van. Egyre többeket zavar és ahogy tudom, már annyira nem tekintik lehetetlennek a háborús intervenciót azok sem, akik ettõl még a tudatukat elzárták. Az ÉSZ és a FÉLSZ-„FÉSZ” – „SZÉF”- biztonság mind ugyanarról az ágról hajt. Ki kell derüljön mindenki számára, hogy nincs más módja a helyzet kigubancolásának, csak a gordiuszi csomóvágás. A BOG jelentése csomó, ahogy fordítottja a GÖB is az. Isten nem oldja meg, de mi igen, s nem azért mert õ nem tudja, hanem azért mert nekünk KELL! A nemzetközi helyzet gyûrûzik felénk, s ki félénk, nem élénk, az rest, mert nem látja a rést, hová a kéz helyezi a kést, s hol a kart edzi a kard, hidd és akard, hogy tudod, ha már sorsod unod. Ki az a csacska itt, aki nem látja, hogy váltás jön, méghozzá forró!

Hozzszlsok

# | joekaponya joekaponya - 2011 04 05 ¦ 13:17:58
imre ûdvõzlom a dolgozo embereket én is fa vágás, kert munka , festés nalam is szerepel. sajnos az isten semmit sem old meg. a vilagegyetem viszont utmutató.
# | Nyilasfergeteg Nyilasfergeteg - 2011 04 05 ¦ 14:48:36
Bizony!

"A történelmet mindig a gyõztesek írják, a vesztes felek történetei pedig ahhoz az egyre szûkülõ körhöz tartoznak, akik ott voltak."


SS-Standartenführer Joachim Peiper
# | postaimre postaimre - 2011 04 05 ¦ 14:58:06
Nyilas, Elv-hû a történelem az, ami történik. Tört Én Elem, vagyis minden benned van töredezve, s ha összerakod, akkor magadat rakhatod ki. Ezt gátolják, akik tévútra terelnek, hogy ne emlékezz, hanem higgy!

Nyilas, az SS-rõl jut eszembe,m de a cikkbe nem írtam. Tudod honnan jött a szó? Valószínûsítem, hogy az assassin-bõl, assassination-bó, ami orvgyilkost, orvgyilkosságot jelent, de magyarul az USA jelképe is. A(s) SAS, SION. Félelmetes, ugyi? Nem , ugyi?
# | balu998 balu998 - 2011 04 05 ¦ 15:12:29
Imi,

a HARC az angolban FIGHT - amit FÁJT-nak ejtünk Grin A HEART / HARC kapcsot viszont nagyon eltaláltad.

A szlávokkal kapcsolatban van egy mini-elméletem (értsd: eszembe jutott, de nem rugózok rajta túl sokat). A népek neve elárulja az eredet-mítoszukat is, így a magyarok is egy MADÁR-tól származnak ill. a MAG népe (bár már kezdem ezt elcsépeltnek érezni). Ha most megnézzük a SZLÁV-okat, akkor adódik a SZLOVO - alias SZÓ párhuzam is. Vagyis "kezdetben vala az ige" - a SZÓ. A Biblia pl. több szláv nyelven "Bo¾ie Slovo" - úm. Isten Szava (és még véletlenül sem könyve).
# | ssman ssman - 2011 04 05 ¦ 15:16:14
Mi van már megint velem? Grin
Na én ezért sem mozdulok ki megemlékezésekre! Had tegyem meg szívem szerint magamban otthon, és ne mások által adott irányelvek szerint!
# | Tom V Tom V - 2011 04 05 ¦ 16:01:00
Lehet hogy csak felébe-harmadába értettem meg a mondanivalót, de jelentem-instálom az utolsó soráig élveztem ezt a kis nyelvi játékosságot. Azért csak annyit Imre, hogy Te se vedd teljesen komolyra az ilyen átfordítgatások eredményeit.
# | balu998 balu998 - 2011 04 05 ¦ 16:18:59
kerecsen,

"a szláv népnév eredetébe inkább igazítható az angol "slave" szó."

csak az a kérdés, mi volt elõbb: a tyúk vagy a tojás... A magyart is leveztheted a mogyoróból, megy-bõl, amibõl akarod. De mondtam, hogy csak egyszer eszembe jutott ez az ötlet és nem nagyon fejlesztettem rajta azóta sem. Ez az amatõr nyelvészkedés elég kétélû dolog, nagyon könnyen be lehet kattintani rá jópár embert akik onnantól csak mantraként fogják ismételgetni, hogy "mindegy, akkoris mi vagyunk a MAG népe" oszt annyi vót megint a cselekvésnek (ami köztudottan a cseh-csel-csal gyökérbokor származéka + egy nyelvpörgetés)
# | Gutai Zub Gutai Zub - 2011 04 05 ¦ 16:43:30
balu,
"a harc az angolban fight"
Ez igaz, de a fight jelent összetûzést, veszekedést, perlekedést, stb. is.
a "war" jelent háborút, harcot, fegyveres összetûzést, stb. hasonlóan a fight-hoz, de kihangsúlyozva fegyverek, hadseregek, katonák, jelenlétét.
A warrior jobb és megfelelõbb szó a harcosra, mint a fighter.
Gratulálok Imre!
# | postaimre postaimre - 2011 04 05 ¦ 17:07:24
Balu, köszönöm a "Fáj" asszociációt! A szláv kérdés nem kérdés! Varga Csaba remekül körbejárta a dolgot, de a a csûr-csavar kedvéért pont passzol a valamivé válni teória, ahogy a zsidajnál is. Ez nem alacsonyabb, magasabb jelzõ, csak hely és kormeghatározás. Varga bizonysága szent a szlovák nyelv a magyar eltorzítottja, s ha ez számít valamit, annak szókincsének 80%-a direkt levezethetõ a magyarra. Nincs benne még latinos transzver sem. A rab arab és a szláv, válsz pont az a ki-be fordítása a dolognak, mint a semmi-sémi, szemi-semen-nemes fele, fel-nemes kapcsolat. Nem keverném bele, hogy ki a tanító és kinek, de tételezzük fel, hogy a fejlettebb lett elrontva. Használjuk Ockham beretváját és ne bonyolítsuk.
Tom, persze nem komoly, csak ilyesmik jutnak eszembe, amirõl meg nem tehetek. majd a tudósok megmagyarázzák, hogy mitõl fingugor a jiddis, ami nem amis, viszont héber.
# | Tom V Tom V - 2011 04 05 ¦ 17:36:03
Jól van Imre, de azért visszahúzni se akarlak. Mert ez a játékos nyelvi pezsgés azért egy nagy áldás, amivel és a ragyogó szintetizáló képeségeddel sok titokra rá tudsz érezni, amit aztán szórakoztató módon tovább is tudsz adni.

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 2.22 msodperc
101,545,288 egyedi ltogat