Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

BRIGANTIK - mi meg "Tunkoljunk" egy kicsit...

BelföldMai aktuális - Roppantul izgalmas - Ármány szeremelem nélkül - aljas rágalom - hajt-Ó-hadMETROjárat... csupa izgalom az élet - Ártatlanul pellengéren - huderandaezavilág

B R I G A N T I K
von Gyurcsány Ferenc, Donnerstag, 1. September 2011 um 10:50

Ma délután megnéztem a Legfõbb Ügyészség által a Parlamentnek benyújtott iratokat.

Elõször tényszerûen:

1. 2011. áprilisában Polt Péter a Parlamenthez fordult, hogy adják ki mentelmi jogomat, mert az ügyészség hivatali visszaéléssel kíván meggyanúsítani.
2. Polt állítása szerint, amikor 2008. májusában a Parlamentben hivatalosan találkoztam a Sukoróra tervezett beruházás befektetõivel és a találkozó végén beruházás támogatásáról biztosítottam õket, akkor én végül is döntöttem arról, hogy támogatom a befektetõk által kezdeményezett ingatlancserét, mi több, konkrét döntést is hoztam a konkrét ingatlancserérõl, ezzel viszont túlléptem a hatáskörömet, tehát visszaéltem hivatali hatalmammal.
3. A Mentelmi Bizottság a Legfõbb Ügyész beadványát nem találta megalapozottnak, ezért hat különbözõ iratcsomag megküldését igényelte ahhoz, hogy egyáltalán foglalkozzon az üggyel. A Bizottság nem kért rendkívüli dolgokat: jegyzõkönyveket, kormányzati anyagokat.
4. Polt Péter kemény hangú, kioktató levélben visszautasította a Mentelmi Bizottság igényét.
5. A Bizottságnak sem kellett több, újabb levélben azt írta Polt Péternek, hogy márpedig követelik a kért anyagok átadást.
6. Polt 2011. július elején a hat iratcsomagból egyet, az ingatlancsere érvénytelenítése tárgyában folyó polgári per tárgyalási jegyzõkönyveit végül megküldte a Bizottságnak, de a maradék öt iratcsomag átadását visszautasította.
7. Ma átolvastam a Legfõbb Ügyész és a Mentelmi Bizottság közötti levelezést. Mint kiderült, a Bizottság és elnöke júliusig nagyon karakán módon viselkedett.
8. Aztán elolvastam a Legfõbb Ügyészség által átküldött jegyzõkönyveket is. Ezek a tervezett ingatlancsere érvénytelenítése céljából a Bajnai kormány által indított polgári peres eljárás dokumentumai.
9. A bíróság vagy tucatnyi tanút hallgatott meg eddig. Egy sor, az én gyanúsításom tekintetében nem érdekes részletkérdésrõl faggatták õket. Ezeken túlmenõen minden tanút hosszasan nyaggattak arról, hogy mi történt azon a bizonyos miniszterelnöki találkozón. Jegyezzük meg, hogy ez egyébként teljesen érdektelen a per tárgya szempontjából, de a bírót láthatóan nagyon izgatta, hogy mi történhetett a Parlamentben 2008. májusában.
10. A tanuk, a jegyzõkönyvek szerint kivétel nélkül az mondták, hogy semmilyen döntés nem született azon a találkozón. A miniszterelnök megkérdezte, hogy jogszerû-e a földcsere, és lehet-e koncessziót kiírni egy casino üzemeltetésére. És miután minden kormányzati szereplõ igennel válaszolt, azt mondta, hogy örülünk egy ilyen nagy beruházásnak, és mindenki tegye a dolgát a jogszabályokban elõírtak szerint.
11. Nincs egyetlen tanú sem, aki azt mondaná, hogy a miniszterelnöki összefoglalót döntésként értelmezte volna. Senki nem állítja, hogy a találkozót követõen akár egyetlen alkalommal tájékoztatást kértem volna az ügyrõl, mi több, sürgettem volna a döntést, vagy bárkit kértem volna annak támogatására.

Miután tehát a Legfõbb Ügyész nem adta át a Mentelmi Bizottság által kért dokumentumok összességét, amit meg átadott, az kifejezetten cáfolja Polt állítását, miszerint én konkrét döntést hoztam azon a találkozón, adódik a kérdés: mi a csuda bírta arra a Mentelmi Bizottság elnökét, hogy korábbi meggyõzõdését sutba vetve most már tárgyalásra alkalmasnak látja Polt elõterjesztését. De erre a kérdésre én most nem is akarok válaszolni.

Ami meg a lényeget illeti: ez egy ocsmány koncepciós ügy. Elõször találtak bûnöst – ez most én lennék – és ehhez keresnek bûnt. Nagy összeesküvést nem tudtak kreálni, ez már nem Rákosi korszaka. Be kell érni kevesebbel. Polt teljesíteni akar, ha az én meggyanúsításom volt kinevezésének feltétele, akkor õ most teljesít. Silány ember. Ha majd egyszer nem lesz fõügyész, utálni fogja magát. Sajnálni fogom, harag és megvetés nélkül.

Ami meg Orbánt illeti: azt hiszi, hogy ilyen fenyegetéssel eltántoríthat attól, hogy megvessem mindenét, egész politikusi lényét és politikáját? Ugyan. Kisfiú õ ahhoz. A magyar történelembe gazemberként fog bevonulni, egy szerencsétlen III. Richárdként, aki cselt vetett, de rajta vesztett. Hogy közben esetleg engem becsukat? Ugyan! Mit számít? Egyszer annak is vége lesz, és erõsebben, bölcsebben jövök ki, mint ahogy bementem.

A franc se akar mártír lenni. Ki akar becsukva lenni? Én nem. De minden pátosz nélkül mondom, nyugodtan vállalom sorsomat ezekkel a brigantikkal szemben. Ármányuk nem fog rajtam.

ez után a hozzászólások következtek (érdeles elolvasni azokat is!)...

Forrás: Link

Hozzszlsok

# | Turul40 Turul40 - 2011 09 03 ¦ 01:30:41
Ez a sok seggnyaló hozzászóló azt gondolja,hogy egyik különb a másiknál.Szerintem, az agymosottság egyenesen arányos az iskolai végzettséggel ebben az országban!Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége,annál jobban agymosottabb, programozottabb
eltántoríthatatlanabb majom szinten áll.
Sziklaszilárd meggyõzõdéseikbõl, teljesen kimozdíthatatlan megkövesedett tuskóvá váltak,azt tapasztalom.
Gyanús nekem egyébként ez az egész ügy,sanszos hogy csak figyelemelterelés semmi több.
# | LOVAGINA LOVAGINA - 2011 09 03 ¦ 07:28:58
Valószínû, holló a hollónak, orbán a gyurcsánynak nem vájja ki a szemét.
Váltó futás az egész, jól megkoreografált politika, a lelátó pedig kétdimenziós jobb és bal, a stafétabotot kéne nézni, ott futnak az örökségünkkel.
# | spartakusz spartakusz - 2011 09 03 ¦ 09:28:37
Szevasztok!

ZSIGEREDBEN VAN c. alatt mentettem el magamnak:

BE ROSÁLTAK…

EZEK tényleg hülyék - és a hülye nézi a másikat még hülyébbnek... Meg kell hagyni mindannyian jól játsszák szerepüket... örül gyurcsányi, hogy nem gyilkolják meg, csak lecsukják, ahonnét megerõsödve fog távozni, ahogy írja... tudták õk ezt elõre. nem hiába törölték el a halálbüntetést...

nem vigyorogna ha az fenn állna... meg eszembe jut az örökösödési illeték adó eltörlése is - hát igen a megszerzett zsákmányt biztosítani kell gyerekeiknek... az ügyemben soronkívûl még a törvényes határidõt sem betartva zárták le az ügyet, gondolják õk... NA MAJD MEG LÁTJUK!

Az amerikai Népszava cikke a gyilkos hadseregrõl - nem semmi - nincs kellõ rettegés - hát akkor majd csinálok elv alapján íródott...

Mit gondolsz te hülye - majd az orrodra kötjük, hogy mikor, hol, hogyan, miért, és mi képen ön védjük magunkat?

A cikked egy beismerõ vallomás borzalmaidra, melyben elõre vetíted a sorsodat melyet felfogásod szerint is érdemelsz... semmi több... és persze a sok buta megvezetése és manipulálása és ok elhintése, hogy na ezért volt muszáj ezt meg azt tennem...

Ismerünk már bennetek... kár a gõzért - már annyian felismerték a HELYZETET - hogy inkább azon gondolkodnátok, hogy jönnétek ki belõle minél kevesebb áldozattal - Most nem lesz az, hogy "...német ss tiszt viszi a kofferedet az állomáson, hogy eltûnjél Svájcba meg stb. helyekre..." MOST MÁS lesz... ne tudd meg... inkább hallgass rám... olvass engem...

megtalálod a megoldást gondodra az írásaimban...

Nincs benne semmi rejtjelezés az van ami oda le van írva és azt is kell rajta érteni...

ha azt írom, hogy a pénzoligarhia megbukott a világon, tovább nem élet képes - az azt jelenti, hogy a pénzoligarhia megbukott a világon tovább nem élet képes...

ha azt írom, hogy tudjuk kik az EZEK AZOK - az azt jelenti, hogy tudjuk kik az ezek azok..."

ugye érted? EZ - EK - AZ- OK - tehát ha tisztában vagyunk az okozattal és ismerjük az okát -

akkor hiába való fáradság és pénz beleölés - mert EZOK!

Hogy jobban megértsd egy példával. látsz egy tornyot inogni, látod azt nem hogy lassulna hanem mind nagyobb kilengése van, tisztába lehetsz azzal, hogy eléri azt a pontot, amikor már SOHA NEM ÁLL VISSZA EREDETI ÁLLAPOTÁBA - MERT LEDÕL...

vagy ha besegítenek neki önmagába roskad... ugye érted már?

befejezésül csak magyaroknak:

ne feledd az üzenetet. " ha vért izzadtok akkor sem fogjátok többet a magyart magyarnak ugrasztani..." ez nem gyávaság ez felismerés a megvédem magam és fajtám - családom nemzetem és szeretet hazám ..." Mivel? Mikor nincs mivel. Kérdezed. Hát tudd - tréfásan egy idézet egy öregtõl az aktust illetõen - amikor van mivel akkor nincs kivel, de amikor van kivel akkor meg nincs mivel... na de komolyan - minden rendelkezésedre áll és ez ott van a fejedben.

na jó egyet elárulok a legfontosobbat - minden háztartásban meg lelhetõ.. ma már szinte...

hogy ne bombázzák le az otthonod, csinálsz egy szerkentyût amivel még a lopakodót is leszedheted nem csak a bombázót amit látsz és aránylag alacsonyan repül...

A személy védelmed és családod védelme a zsigeredben van, ha eljõ az ideje magadtól is tudni fogod, mit kell tenned...

szeretettel: spari....

2011, 09.03-án...BK.

Hozzszls kldse

Hozzszls kldshez be kell jelentkezni.
Generlsi id: 0.86 msodperc
95,964,074 egyedi ltogat