Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gyümölcséről a fát

NaplóMai írásom a Háború és béke inspirálta. Kiolvastam, bár Tolsztoj epilógusát csak átfutottam a történelmi-társadalmi értekezése okán, mert mindezt a műben kifejtette, de alapvetéseit a mozgatórugókkal kapcsolatban tévesnek találtam, így konklúziói is meghaladottak. Összefoglaló következik. Megállapítható, hogy Tolsztoj szabadkőműves volt. Ezen szerzeménye zseniális, meglátásai, emberismerete, karakterábrázolása mély tiszteletet érdemel és mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el bátran a művet. Sokat tanultam belőle. Mit is? Azt, hogy a napóleoni háború(k) voltak az emberiség történetében az első (szabadkőműves irányította) „világháború”-ja, melynek célja a CBJ-ben már megismert zsidó világcsászárság létrehozása volt. Minden 200 esztendővel ezelőtti esemény ebben a keretben értelmezhető és így nyer történelmileg is megközelíthető értelmet és mindaz, ami akkor zajlott, éppen napjainkban hozza meg „gyümölcsét”.

A Nagy Francia Forradalom nem volt más, mint egy jakobinus-zsidó diktatúra, amelyet több, mint 100 évre rá a Tanácsköztársaság patkányforradalma, Szamuely-Kóhn diktatúrája alatt a magyarok is átélhettek. Az addigra már szétzilált, lekenyerezett uralkodó elitet takarították el a zsidók az útból a szokásos liberális (Liberté) jelszavakat skandáltatva a kiszipolyoztatott és felheccelt tömegek által. A hatalmi átrendeződés megkövetelte, hogy a nemzetállamokat először egységbe tereljék és ezeket a nagy konglomerátumokat (Franciaország, Habsburg-Magyar Monarchia-Poroszország és Oroszország) egymás ellen háborúba vigyék, hogy minden országban, amelynek területét szétdúlták, megindulhasson a „demokratikus” átrendeződés a „szabadság, testvériség, egyenlőség” jelszavát skandálva. A „köztársaságból” így lett császárság és a „rablóvezér” Napóleonból így lett végül császár, miközben a „szövetséges” hatalmak hol egymás ellen, hol egymás mellett törtek lándzsát, de közben sok jó hazafi, régi nemesi sarj, leszármazott hagyta ott a fogát a csatatereken, vagy lett földönfutóvá, miközben az egyszerű parasztok minden területről hullottak, mint a legyek. A fontosabb pozíciókba már mások keveredtek. „Tanácsadók” és egyéb szerzetek, akik már a parlamentalista csalásokat készíthették elő az akármilyen „szenátusokban”, miközben a zsidó röhögött a markába, mert ő súgott Keletnek és Nyugatnak is, terelgette a vezetőket a végzetük felé. Lengyelország szét - és összeszerelése, liberális alkotmánya, a zsidók „felszabadítása”, a Szent Szövetség létrejötte, majd az addig „lapító” angolszász zsidók végleges „győzelme” Vízilónál Napóleon felett, mind szimbolikus ármány. Sándor cár lemondása a világ uralkodójának titulusáról, miután Napóleont végül is Kutuzov zseniálisan egyszerű orosz lelke és a szabadkőművesek újabb parancsa megfutamította, mind remekül beleillenek a rendező elvbe. Moszkva „felégetésének” most lesz a 200. évfordulója, s ha figyelitek a dátumokat, akkor a „napóleoni háborúk”, mint valójában az I. világháború után az 1848-as szintén szabadkőművesek által generált forradalmak törtek ki, majd jött az II. VH – melyet I-nek ismerünk – éppen 100. éves ciklusnak a végén és 1939-40-ben megindul a III. VH-is, amely azóta is tart, viszont a napóleoni I. VH-nak és a „Tengelyhatalmak” 1914-es II. VH-jának 100 éves ciklusának is most közelítjük a 100. évfordulóját, így az eddig megismert okok és okozatok arra engednek következtetni, hogy a IV. VH a küszöbön áll, vagy állt – annak megfelelően, hogy sikerült-e kisiklatni az eredeti terveiket. Mivel szuperhatalmak létrehozása felé haladunk és az USA-Kanada-Mexikó szövetsége esetében is egy unióról, az EU átrendeződésével is egy Uniók Európájáról, majd pedig a már egyértelműen körvonalazódó Ázsiai Unióról beszélhetünk, hideg és melegen tálalt háborúkkal már most is megszórva, ezért talán van arra esély, hogy a VH. Katonai része már nem lesz akkora dúlás, mint ahogy azt tervezték. Ahogy az lenni szokott, minden ilyen háborúnak érintenie kellett Afrikát is, a gyarmatokat és a Közel-Kelet bizonyos területeit is. Ez vissza-visszatérő motívum, ahogyan ezt most is tapasztaltuk és mióta létezik a Szuezi-csatorna, azóta mindig ezzel is kezdik az operáció fájdalmasabb részét.

A birodalmi szemlélet szerteágazó és több szálon futó látószöget képvisel. A könyvben annyi utalást kaptam Moszkva helyzetére és szerepére, hogy emellett nem lehet szó nélkül elballagni. Moszkvát, mint „Szent Város” emlegetik 200 temploma miatt, de Ázsia fővárosaként is ír róla Tolsztoj. Igen-igen, ez most lesz igazán aktuális, ha „el nem rontják”, bár az Urál-tól még igencsak keletre található, de mégis. Nagy Katalin már azon iparkodott, hogy feltámassza a Kelet-Római Birodalmat, melynek korábban Bizánc volt a központja és ehhez megvoltak a területi igényei és a regió mellé a religiót is egy kalap alá tudta volna terelni, mert akié a terület, azé a vallás is. A törökökkel volt némi egyet nem értés ebben a kérdésben, de a napóleoni háborúk meghozták a békát, bár maga Napóleon megrótta Sándort ezért, s fennen hirdette, hogy ő oda adta volna neki Romániát és Moldáviát is, ha vele egyezik ki. Ne feledjük, hogy a Török Birodalom volt a teljes Balkán ura, de a Krímért való korábbi háborúk is azt mutatták, hogy nem töretlen az a török-orosz barátság. Az orosz ortodox egyház 1448-ban lett önálló és szakadt el Konstantinápolytól. Most azt látjuk, hogy olyan sebesen kezdődött el az egyház-ügyek terelgetése, hogy nem tudjuk nem észrevenni, hogy az egyesítés felé halad. A vatikáni pápua nekidurálja magát és elmegy az anglikánokhoz. Fut egy kört, de előtte körbenyalja a salamoni templomköveket és később már arról értesülünk, hogy Kirill orosz ortodox egyházfővel egyeztetnek, aki korábban szintén bejár „hegyet s völgyet”, s minden vallási vezetővel egyeztet. Ha csak a szűk pátriánkra gondolunk, akkor is fel kell tűnjön, hogy Olstein-akit egyre gyakrabban náciznak, diktátoroznak, hitlereznek a szintén fajtársai- gyakrabban jár Vatikánba, mint az elmeorvosához, de Sitt Pali is odatolja a bringát, amennyiszer csak erre utasítást kap. Most meg cikkezik, hogy Erdő Péter zsidó-kaotikus egyházfő neve is fölmerült a rabbinátusban, hogy legyen tán ő a legújabb pápua. No, akkor miért is Szent Koronáznak annyit mostanság, meg vármegyéznek, meg „nemeseznek”, meg Szent Korona Alkotmányoznak, meg Szent Istvánoznak, meg emlegetik a királyságot, Erdélyt..., cigány-autonómiát? Királyi esküvők, lemondások, hatalom-átadás, átrendeződés...? De éppen ma olvastam, hogy cikkeznek a két Korea egyfajta fúziójáról is. Nem vicc. Az orosz Katonai Szemle online hasábján erről is van egy cikk. Világ akárki-csodái egyesüljetek! Apropó, tudtátok, hogy a Kopt Keresztények is ca. 18 millió fővel számolnak és esküsznek rá, hogy az első pápájuk nekik volt és ők BÁBÁ-nak nevezik (no nem Mária). De míg szavam nem feledem a napóleoni hőstettek sorát gazdagítja Málta „megnyerése” is, mert a bevehetetlen erődöt bevette egy lövés nélkül. Tudjuk, hogy régi „titkos” Keresztes Lovagrendes szabadkőműves terület az, amely ekkor „szűnt meg” és mára már köztudottan Vatikán irányítása alatt áll.

Nos, lehet, hogy fontos adalék, de a napóleoni Moszkva elleni támadása és annak elfoglalása után pár nappal hal meg Mayer Amschel Rothschild is, aki 1776-ban alapította meg a Rothschild bankházat, amely 1812-re Európa legnagyobb bankházává lett? Ugyan ki finanszírozta azokat a később bekövetkező háborúkat? Nem azért mondom, de ha valaki nagyon misztikus a számokban, akkor nézzen utána, hogy mindennek ugyan van-e jelentősége. Napóleonnak be kellett vonulnia 9/11-re és el kellett foglalnia Moszkvát, az Amschelnek pedig 9/19-én ki kellett lehelnie ami benne volt. Jövőre lesz mindennek a 200.évfordulója!

De visszatérve a birodalmak taglalásához, megdöbbentő volt ráébredni arra, hogy mindez már kerek 200 esztendeje is napirenden volt, csak a mostani tudásommal olvasva ezt így már értelmet is nyer éppen a jelenkor eseményeinek tükröződésében. Oroszországon a sor, hogy „naggyá legyen” a katolicizmusban és vezesse a keresztényi világot vallási alapon is megerősítve, de Törökországnak is naggyá kell lennie a muszlimok között, hogy egy birodalmat tudjon kormányozni, mely most formálódik, erős perzsa és más muszlim támogatás mellett. Nem elképzelhetetlen, hogy ebben az „olvasztótégelyben” államok szívódnak fel – talán a görög is megszűnik, hogy egészen az orosz-szláv érdekeltségi területekig karolhassa át korábban háborúk árán megvívott területeit. Ahogy a pánszlávizmus, úgy a muszlim egység is szerveződik és ez óriási erőt fog képviselni. Orosz szerzők feszegetik Európára való jogosultságukat, a kultúra és a nyelv elterjesztőiként (korábban barbárok, gótok...néven futottak itt, csak a vatikáni zsidó-kaotikus politika kiirtotta és elkergette őket a keleti határok mögé)- aposztrofálják magukat és csak most jönnek még igazán bele a faji, nemzetiségi hovatartozást firtató kérdések feszegetésébe.

Ha tehát összeállnak megint a „Szent Szövetségek”, akkor vagy lehet kezdeni a „keresztes hadjáratot” Jeruzsálemért, vagy látványosan ki lehet békülni a vallások közötti döccenők elsimításával. Olvasok olyan cikkeket, melyekben arra tesznek utalást kutatásokra hivatkozva, hogy a világvallások „el fognak tűnni”. Nos, lehet, hogy ez is csak badarság, de vagy a háború okán, vagy a nagy kibékülés miatt lesz összeterelve a humanoid társaság. Esély van az utóbbira is, ahogy az orosz is „kibékült” a törökkel és amit korábban a régióról írtam(tunk), az mind helytállónak bizonyul(t) idővel.

Egyéb jelek is vannak azzal kapcsolatban, hogy egyfajta „keresztes hadjáratra” készülnek(tek) cionék. Az első keresztes hadjáratot (akkor még nem nevezték így) II. ORBÁN pápa hirdette meg 1096-os kezdéssel, de tetőfokán 1098-ban volt a küzdelem. Pontosan 900 évre rá nálunk is tetőfokára hágott egy Orbán, aki Orsósról magyarított, de valójában Olstein. Most a II. ORBÁN kormányzását éljük, aki a pápától valamit vár, s ha jól sejtjük, akkor egy koronázással is beérné – ha közbe nem jön addig a „valami”, s mikor Magyarország teljhatal-múúúú zsidó-cigány királya, helytartója lészen, akkor meghivatkozva a II. András óta érvényes bullát, Jeruzsálem zsidó királyává is válik egyszerre, ahol a vallások a szeretetben kioltják egymást. Tovább is van mondjam még?

Tolsztoj a Háború és béke című műve kortörténeti látlelet. Az orosz vezérkar franciául beszél egymással is, de tele vannak németekkel, osztrákokkal és magát a hadsereget is „külföldiek” vezénylik. A könyv „főhőse” Pierre, egy orosz mágnás balkézről született gyermeke, aki Párizsban nevelkedik, majd visszatér és szabadkőműves lesz. Kalandok sora, a valódi orosz lélek leírása, hatalmas emberi bölcsesség és minden egyéb az, amiért a könyvet olvasásra és üzenetének megértésére ajánlom. Még írok róla. Egyelőre annyit, hogy Kutuzov bölcsessége az idő és a türelem megfelelő alkalmazása, az izgágák fékentartása és az elkerülhetetlennel való szembenézésen alapult. Emberi döntések helyett átüt valami sokkal nagyobb erő, mely ez eseményeket úgy alakította, ahogy és ez bizony a szabadkőműves zsidó-machináció, melyre Tolsztoj is indirekt utal, de azt sorskérdésként kezeli.

Nos, a a hírek közé csak pár gondolat, aztán megyek a dolgomra:
A sokakat izgató líbiai kérdésről van egy kis szösszenetem. A nyugatiak nem kicsit avatkoztak be földi csapaterőkkel is a „harcokba”, melyek mészárlásba torkollottak. Íme, ez a tét!

„Líbia elkobzott /nyugati gyárait kínálják Orosz+ Kína felé. Pénzt mind ellopták. Összérték kb.: 3400 milliárd Euro. Kadhafi szülővárosa = Drezda. Tömegsírok, DÓZEREK!
Nyugat ÖSSZBEVÉTEL = Líbia/Kadhafi nyugati vagyona + pénz + Líbia állami vagyona + 30 évre OLAJ/GÁZ = 50 billió Euró! Művelt Nyugat = XXI. század.”
Tényleg?


Másik gondolatom a svájci Frank mai „áresése” apropóján az, hogy talán az orosz választásokra mér tényleg eldől a kérdés és ne feledjük, hogy Izraelben is választások lesznek hamarosan. Úgy tűnik, egyelőre Putyin nem csak „verhetetlen”, hanem 100-ból 90-en most is rá szavaznának ám felmerült egy de. Mi van, ha azt mondatják vele, hogy mégse „vállalja”. Ettől tartanak páran, mert akkor sok álomnak és nem csak álomnak lőttek ám. Bár erre nincs sok esély, de a kavarás megy a háttérben és már csak az az igaz, ami elmúlt, de lehet, hogy az sem.

Még pár gondolat: Mostanában többször jártam úgy, hogy észleltem a telefonom blokkolását. Mindez a párom telefonjával is igaz volt azokban a periódusokban. A bejövő hívásokat és sms-eket blokkolták, s volt, hogy a gyerekeket kellett hívnia, hogy szóljon nekem, hogy valaki keres, miközben a telefonom ott volt mindvégig előttem. Kicsit unom!
Az „NBH” legújabban a tűzoltóságokra települ be, felszerszámozott – általában Mercedes, megerősített alvázú tranzitokkal- és ezekről a „bázisokról” háromszögelik az internetes és telefonos adásokat. Az infó a tűzoltóktól érkezett, s több állomásról erősítették meg annak hitelességét. Javaslatom csak annyi, hogy élve ne eresszétek ki őket, úgyis halottak már, csak még nem tudják! Osztott sugár a rájuk, de csak miután a benzin belobban a kocsi alatt! Persze mindezt csak demokratikusan és csakis önvédelemből tehetitek meg, mert egyébként állatkínzásnak minősül!

A helyzet napról napra érlelődik!

A következőt meg Szima Juditnak üzenem! Tudom Judit, hogy nem kicsi a baj és eleged van, ahogy nekem is. Kaptál már pár jó és használható javaslatot, élj vele, míg teheted. Nincs hova hátrálnod! Gyűjtsétek össze az össze birtokotokban lévő rendőri vezetőkről szóló bűncselekmény-gyanús és elsikált, ki nem tudódott esetet. Pinyóról és a többi „aljadékról” egyaránt minden olajos és egyéb maffia-ügyeket. Politikusok is legyenek benne, mind aki csak érintett kicsit is ezekben és várom leközlésre! Az ál-Pinyó „belügyér” úgy is el van tűnve, mint az aranyóra a gőzfürdőben. Én csak úgy tudok segíteni rajtad és rajtatok, ha segítetek önmagatoknak. Ez nem politika, ettől nem kell félni. Ez már régen nemzetvédelem és becsületbeli ügy. Ha van pár „jó ember” a TMRSZ-ben – remélem nem csak pár van-, akkor ezt nagyon gyorsan le lehet zongorázni, aztán meg mehetünk akasztani sorban őket demokratikusan, ahogy kell. Nos, ez a mai nap legjobb ajánlata, azt hiszem. Ne késlekedjetek, mert Olstein meg hamarosan bejelent valamit a valamire! Lehet, hogy lemond, lehet a leckét fel? Ideje lenne már neki is végét vetni, hogy ne arathasson tovább. No majd megoldják az illetékesek, nehogy illetéktelen kezek közé keveredjen az a megoldás. Víz van elég, ott tisztára lehet mosdatni, ha összekennék a kezüket vele.

Hozzászólások

# | Máguskácska Máguskácska - 2011 09 08 ¦ 03:38:52
gratulálok Imre meghajol, és köszönöm mindenkinek aki ebben közreműködött "Kerecsentől Gery-ig" reggelig sorol6nám a neveket... az értékes kommentelőkig bezárólag..... örülök hogy vagytok Lovegratulahip hip hurra
emlékszem hogy szurkoltam hogy elérje a számláló a milliós nagyságrendet, majd a másodikat... hál istennek egyre több új nick-et látok nap mint nap, egyre kevesebben gondolnak totálisan zakkantnak akiket felpróbálok világosítanija igen
Shrek te pedig nyugodtan begazol6tsz attol a"8" elszánttól aki több mint 5milliöszór nyitott az IGAZSÁGRA hip hip hurrameghajolmeghajol
# | spartakusz spartakusz - 2011 09 08 ¦ 06:14:04
Kedves Mágucska!

Szerintem - azaz érzésem lesz még több is - jó volt olvasni dicsérő soraidat - Katának üzenem - jutott eszemben, amit e-mailban kért - a választ megkapja ha figyelmesen olvassa - amit leírok...

szeretettel: spari:....
ui. nem üzengetek - közvetítek...
# | Klotild Klotild - 2011 09 08 ¦ 08:06:12
A 2,5 milliomodik látogató idén márciusban volt. ( 2466950 egyedi látogató 2011.03.11 )Fél év telt el és a szám megduplázódott.
Hmmm...?
Grin
# | valahun valahun - 2011 09 08 ¦ 08:46:14
Az Ohlobisztyin témához még annyit, hogy ha a kb. 110 milliós szavazásra jogosult mellett 8 milliós támogatottsága van, akkor az úgy fog működni, mint az átkosban az úgynevezett bérlehúzók, akiket azért alkalmaztak, hogy a átlagkereset ne legyen magas.
# | postaimre postaimre - 2011 09 08 ¦ 09:27:52
Valahun, olvastam a cikket, de úgy voltam vele, hogy másnak is szemet kell szúrjon és hozza is. Ez így kell, hogy működjön. Bizony az sem véletlen és csatolható az "egyházegyesítés" elmélethez, mert ha nem is feltétlenül a választási eredmény patikamérlegen történő bemérésére jó, de mindenképpen reklám, hisz azt jelenti, hogy az ortodox egyház NYIT a társadalom problémái felé és végre azzal foglalkozik, amivel mindig is kellett volna.
Infóim szerint - és a neten lehozott anyagok zöme is erre mutat- Putyin a befutó, de kell az a 2/3 ott is, hogy a CCCP2 - t meg lehessen csinálni csont nélkül. Ez viszont mindenképpen érint bennünket. Ahogy látom, még elhúzzák a rétestésztát, mert ott, Izraelben és Romániában is választások lesznek jövőre. Ez pedig azt jelenti az "itthoni" tapasztalataim szerint, hogy addig csak puha-himbilimbi politika fog menni Magyarország elzsidósításának iránya ellenében. Húzzák az időt és fűrészelik és fűrészeltetik a 'ingot!

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.58 másodperc
62,126,918 egyedi látogató