Elemzés
rta: postaimre - Dtum: 2011 11 17 ¦ 08:47:08
Tisztelt Olvasó!
Amerika, mint látszólag stabil és mesterségesen felértékelt dollárral megpróbálja saját pozícióját erõsíteni. Elõre közlöm ez halva született ötlet.
Teljes hr
Tisztelt Olvasó!
Amerika, mint látszólag stabil és mesterségesen felértékelt dollárral megpróbálja saját pozícióját erõsíteni. Elõre közlöm ez halva született ötlet.

Kiindulási állapot jelenleg:

USA iszonyat mennyiségû államadóssággal rendelkezik. Normál esetben érdeke lenne bedönteni a dollárt. Csakhogy, elkövették azt hibát Kínától,aki mellesleg a legnagyobb dollár alapú valutatartalékkal rendelkezik ( 2500 milliárd dollár). USA államkötvény helyett (zárójelben megjegyzem, saját befektetése és megszerzett piaci érdekeltségének védelmében járt így el Kína) tõsgyökeres amerikai cégekbõl kért részvényfedezetet (állam ezekben a cégekben részvénye,s így védve normál esetben az esetleges spekuláns felvásárlóktól az ország= felsõkaszt jövedelmét biztosító nagy cégeket). Lásd: MOL csak sokkal bénábban megoldva. Nos az USA vagy a rövid halált választhatta volna vagy hosszabb távra bevállalta ezen állami tulajdonban lévõ részvények, fedezetként való felhasználását. Ez az állami kézben lévõ részvény gyakorlatilag a fedezetek a további Kína által USA-nak adott hiteleknek. Az már más kérdés, hogy az USA-ban ezen állami részvények szintén a legfelsõ kaszt, magántulajdonában vannak, csakúgy mint teljes média és a törvényhozás is.

Így szimpla bedöntéssel , egybõl megszerezné bagóért Kína ezeket a cégeket. Ezt USA felsõkasztja ezt nagyon nem szeretné. Így maradt egy lehetõség: Mesterségesen felértékelik a dollárt, lásd a mostani árfolyam adatokat és beáldozzák az Eurót és a relatív gyenge dollárral bagóért felvásárolják a csõdben ment európai államok vagyonát.

Csakhogy ezt meg Kína nagyon nem szeretné: ugyanis Kína legnagyobb piaca az EU! Ha az unió borul, akkor Kína kénytelen lenne visszavonulót fújni és feladni az Európai piacát valamint, megszabadulni az amerikai érdekeltségektõl áron alul. Így megmenekülne az USA.

Csakhogy Kínának (és az Oroszoknak is kb ennyi) ott az 2500 milliárd dollár valutatartalék. Ezen az amúgy is kétséges stabilitású valután egy megerõsíti és megakadályozza a számára stratégiai fontosságú európai felvevõ piacának bedõlését ( legfontosabb partner uniós országok kisegítése). Kettõ politikai érdekének keresztülvitelét segíti elõ.

Mit is ér el ezzel?

Egy USA nem tud megerõsödni és nem tudja kiszorítani Kínát az amerikai cégérdekeltségekbõl.

Kettõ: Megmarad és jóval szorosabbra fûzi és beleszólása lesz az európai partnereinek (felvásárló piacának politikájába gazdasági rendszererébe). Erõsebb kontrollt szerez Európában és USA érdekeltségei védve vannak.

Mi jön ezek után?

USA elveszíti befolyását az EU zónában teljesen.

USA elveszítette a saját cégeit.

USA-nak pontosabban az ottani felsõ elitnek el fogy a levegõje.

Pénzügyi politikai központ átkerül Kínába és az Oroszokhoz.


Miben bízhat az amerikai elit?

Nos jöjjünk rá magunk.

Ahhoz, hogy egy eladósodott gazdaság megerõsödjön piac kell.Belsõ piac ingatag és belterjes és nem növelhetõ a végletekig ugyanis az egész világrendbõl, amit az USA elit irányít az következik, hogy a belgazdaságban áramló pénz nagy része az elit kezébe kerül, azaz elvonódik gazdaságtól, azaz a vásárló erõ gyakorlatilag megszûnik. Vagy az elit elveszti hatalmát visszanyomva a gazdaságba a pénzt, amibe kétséget kizárólag nem megy bele. Inflációs adósság eltüntetés, ahogy korábban írtam nem járható út, hanem egyenesen öngól.

Második megoldás az elit hatalmának megtartása mellett az, ha külpiacon szerez érdekeltséget.De mivel EU-ban Kína beelõzte õket, EU, mint piac kilõve.

Kína és Ázsia szintén kilõve.

Marad Afrika és Dél-Amerika, valamint Ausztrália.

Mi a helyzet ezekkel a kontinensekkel?

Nos Kína Afrika legnagyobb befektetõje, szóval ez is kilõve

Dél-Amerika szintén ugyanis nem egy országot kizsákmányolt az USA elit és nem egyszer belenyúlt az ottani belpolitikába, utálják, az USA-t mint ördög a szentelt vizet. Szóval ez a lehetõség is kilõve.

Maradt Ausztrália: Ezt USA eddigi tapasztalatokból ( II Világháború meg is fogja magának, mint szövetséges azonban, mint piac nem számottevõ, másrészt rengeteg kínai telepes van ott, ami ezt szövetséget is porrá zúzhatja, de azért ha nincs ló jó a szamár alapelven megpróbálták beszervezni és sikerrel is jártak:

Link

Mivel Ausztrália nem nagy piac és UK (Anglia) el közösen osztozkodnak rajta továbbá UK szövetségesük ( City of London) szabadkõmûves elit központ, nem sokra mennek vele.

Mi van még az USA elit kezében?

Tehetnénk a kérdést úgy is fel, hogy mikbõl jött ki jól és min keresett Amerika a legtöbbet?

Nos egyértelmû, mivel USA a legnagyobb fegyver exportõrje és az, hogy ez a hadiparra épülõ piac beinduljon, kell a háború. Mondjuk ki egyértelmûen: USA elitnek kell a világháború vagy bármilyen háború. Lásd az eddigi ténykedését!

Mi vár Magyarországra?

Hyperinfláció és kilóra felvásárlás, de most már nyíltan, szégyen nélkül, amennyiben még mindig nem lépünk.

Milyen megoldás lehetséges, hogy elkerüljük ezt?

Nos egyértelmû a helyzet, a forint kibocsátási jog az idegen kézben lévõ MNB-é (Nevében Magyar Nemzeti Banké).

Ezt a kibocsátási jogot azonnali hatállyal megvonni és állami pénzkibocsátás azonnal. Azaz új Forintot bevezetni.

Kettõ, helyi pénzekre építeni, ugyanis ahány helyi pénz annyi lábon áll a gazdaság és fõ pénz ingadozása vagy éppen bedöntése mellett is lehetõséget biztosít a gazdaság és az emberek megélhetésének biztosítására, még abban az esetben is, amikor az egész világ recesszióba torkollik. Lásd Svájcot, ahol a gazdasági bevételek 50% a helyi pénzeken bonyolított kereskedelem adja.

Amiben a magyar világelsõ az szürkeállomány és a mezõgazdaság. Tehát Innováció Innováció, Innováció. Ki kell ebrudalni az összes idegen cég által delegált szabadalmi ügyvivõ testületi tagot ÉS MINDEN stratégiai fontosságú magyar találmányra állami garancia és védelem!

Piacvédõ intézkedések bevezetése, azonnali hatállyal!

Multik akkor maradhatnak, ha profitjuk legalább 50%-t itt fektetik be innovációra és oktatásra. Másrészt államilag garantált felvásárlási árak kikényszerítése, melynek egyik eszköze lehet a hangyaszövetkezet és helyi bolthálózatok kiépítése, ahol csakis kizárólag a helyben termesztett elõállított termékeket lehet forgalmazni, mást nem.

Országos erdõsítési program és az árterületek mentén rezervációs tározók azonnali megépítése. (aszály és árvízvédelem, vízkincs megõrzés).

Katonaság újbóli bevezetése! Nehogy véletlenül valakinek kedve szottyanjon fosztogatni.

A fenti lépések következményei!:

A fentiek mind, mind biztosítják, a munkahelyteremtést, megszüntetik az elnyomó világhatalom garázdálkodási és harácsolási lehetõségeit.

Egy kapnak õk forintot, de régit max a duplabetûsen használható érték mellett.

Államadósságot el kell felejteni ui. már legalább 12 szeresen visszafizettük.

NAGYON FONTOS NEMZETI ÖNTUDAT ERÕSÍTÉSE, de csak a fentiek megléte mellett van értelme. Ugyanis akasztott és éhes ember könnyen zsarolható és árulásra késztethetõ. Vagy éhen döglik és vagy megfagy a családjával vagy beáll spiclinek. Nos ezt, ha fentiek nincsenek meg nem is vethetõ a szemére. Értelmetlen halált nem várhatunk senkitõl se!

Az eddigi politikai hatalomban résztvevõket (hazaárulókat) és sleppjüket, felelõsségre vonni, vagyonelkobzás és kiutasítás az országból. Súlyosabb vétség esetén, pedig halál büntetést nekik!

Persze akadnak olyanok is, akik azt mondják akkor lebombáznak minket. Ez egy baromság, aki kíváncsi rá és még a fenti világpolitikai helyzetben nem nyilvánvaló, annak nagyon szívesen elmondom , miért nem. Sõt az is, egyik seggrõl lecuppanunk (cionista nyugat, és rácuppanunk egy másik seggre újra)! Van annyira okos és talpraesett ez a nép, hogy önállóan is megálljon a lábán!

Áldás!

Aramis1960