Bejelentkezs

Felhasznlnv

JelszElfelejtetted jelszavad?
j jelsz krse

Postashop

PénztárVásárlás véglegesítése


MAGYAR VÁGY [Ádáz versek, szólamok] 1500 Ft
MAGYAR VÁGY [Ádáz versek, szólamok]
Versek egy pszichológus tollából? Posta Imre nevével az olvasó mostanában sokszor találkozhat, mert õ az, aki nyíltan mer beszélni az ország vezetõinek, rendõreinek, ügyészeinek korrupciós ügyeirõl, a szicíliai maffiát is megszégyenítõ magyarországi közállapotokról. Igazi õszintesége, valója azonban a verseskötetében megjelent írásaiban nyilvánul meg. Saját lelki tusáját, a választás, az igazság küzdelmes sorskérdéseit foglalja össze a REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG és a REND-ÕR-I-GAZEMBEREK címen megjelent, tényfeltáró kötetei irása közben "született" verseiben. Ádáz küzdelem zajlik a világban, amelynek a tétje szinte felmérhetetlen. A magyarság és minden, ami nemesebbé teheti a lelket, veszélyben van. Erre figyelmeztet a szerzõ.

OLAJOS AKTÁK 2950 Ft
OLAJOS AKTÁK
Tételezzük fel, hogy Magyarországon nem voltak, nincsenek és nem is lesznek olyan olajos ügyek, amelyekben érintettek politikusok, a rendõrség egykori és jelenlegi irányítói, szétzilálói, maffiózói, beépített ügynökei. Draskovics még jelenlegi gazságügyi és rendészeti vezetõ és a titkosszolgálatok sem okai a gazdasági csalássorozatnak, amelyben több ezer milliárd forintnyi pénz tûnt el titkosított számlákon. Nem ebbõl a pénzbõl alapozta meg gazdasági erejét a maffia sem, erõs rendészeti vezetõi közremûködéssel. Nem emiatt halt meg több tisztességes rendõr és sok kevésbé tisztességes vállalkozó. A rendelkezésre álló bizonyítékokat 80 évre titkosították, hogy az igazság soha ne derülhessen ki, most mégis beletekinthetnek egy darabkájába, ha van humorérzékük - az olvasáshoz nagyítólencséjük - és gyomruk mindehhez! A könyv egyetlen üzenete, hogy nem szabad elrejteni semmit, mert az végzetes hiba, amely mindenképpen visszaüt. A magyar nép lelkére az egyetlen gyógyír az igazság feltárása, ami némelyeknek megváltást, sokak számára pedig a leváltást jelentheti, de mindenképpen szükségszerû velejárója annak a tisztulási folyamatnak, amit az országot sok éve rothasztó hazugságok és bûncselekmények eltussolása paradox módon életre hívott.

REND-ÕR-I-GAZEMBEREK 2950 Ft
REND-ÕR-I-GAZEMBEREK
A szerzõ másodiknak megjelent könyvében az értõ olvasó számára feltárja azt a valóságot, amelyet a rendõrség, ügyészségek, bíróságok, politikai és gazdasági maffia rejteni szeretne. Tömény életképet ad annak a szervezetnek és a szervezeten belül küszködõ embereknek a tevékenységérõl, amelyet ma még rendfenntartó erõként ismerünk, de konspiratív módon gerjesztett szétzilálására egyre több jel mutat. A társadalomban mesterségesen elõidézett zsigeri félelem, ellentétek, konfliktusok rejtelmeibe is betekintést enged, s útikalauzul is szolgál mindazon káosz- ra, amelyben a politikai elit a hétköznapi ember szemei elõl a valóságot elrejteni igyekszik, s amely tevékenységéhez a közigazgatási intézményrendszert, nemzetbiztonsági szervezeteket igénybe veszi. Posta Imre pszichológus világosan, nagyon sötét dolgokra mutat rá, amelyek a demokratikusnak mondott berendezkedésünket, jogállamiságunkat kérdõjelezik meg. Nemzetellenes, emberellenes folyamatok hátterét tárja fel egyszerû, és a laikusok számára is érthetõ formában. A szerzõ, a könyvbe foglalt, valós, megtörtént cselekmények tükrében, a végkövetkeztetéseket logikusan, könyörtelen kíméletlenséggel vonja le, mindezzel felvállalva ennek esetleges jogi következményeit is.

REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG 2950 Ft
REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG
A szerzõ a kiemelt rendõri elit, a Köztársasági Õrezred szakembere volt. Még 2006 nyarán a cég vezetõjének írt, majd késõbb Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is megküldött tájékoztatói miatt fegyelmi határozattal bocsátották el a testülettõl. A könyv valóban megtörtént események analógiájára támaszkodva, megrendítõ õszinteséggel beszél a mai kor rendõrségérõl, ügyészségeirõl, politikusairól, összefonódásokról. Mindezt a saját tapasztalataiba ágyazva, fanyar humorral és közérthetõ formában adja közre, fantáziát és rekeszizmokat megmozgató stílusban. A leleplezõ mûvet csak erõs idegzetûeknek ajánljuk! Mellékhatásokért felelõsséget nem vállalunk! ...a felsõ vezetõk gyakorlatilag egyetlen motivációja a saját ügyeinek intézése, s mindezt a cég védnöksége, fennhatósága alatt folytatva. Ez a hajó túlsúlyos, túlterhelt a vezetõi visszaélésektõl... Szemléletváltásra, ehhez pedig az egyéni érdekek félresöprésére, morális megtisztulásra és a szakma színvonalának, a kiképzésnek a piedesztálra állítására van szükség... Mi lesz, ha bekattan valaki, és számon fogja kérni azt, hogyan képviselték az õ érdekeit...

RENDÕR SZAK-SZERVEZETT HÁBORÚ I. + II. 5000 Ft
RENDÕR SZAK-SZERVEZETT HÁBORÚ I. + II.
Hazánkban szervezett háború zajlik a REND ellen. Az átlagember alig tud valamit a rendõrség belsõ állapotáról, és annak valódi hátterérõl, az ott dolgozók gondolkodásmódjáról és egyáltalán arról a világról, amit a hazug média sem képes már teljes valójában elhallgatni. Ez a két kötet arra törekszik, hogy reális képet fessen a feslett rendõri vezetõk, a tábornoki és tiszti kar, valamint a végrehajtó állomány, a "közrendõrök" közötti mérhetetlen szakadékokról, és betekintést engedjen abba a szakmainak már csak a legjobb szándékkal és naivitással nevezhetõ vezetõi munkába, ami éppen arra a törekvésre épül, hogy verjék szét a rendõrséget és játszák át a tevékenységét külföldi érdekek és magánszemélyek kezére. Baráti üdvözlettel: Posta Imre

MAGYAR VÁGY [Ádáz versek, szólamok] 1500 Ft
MAGYAR VÁGY [Ádáz versek, szólamok]
Versek egy pszichológus tollából? Posta Imre nevével az olvasó mostanában sokszor találkozhat, mert õ az, aki nyíltan mer beszélni az ország vezetõinek, rendõreinek, ügyészeinek korrupciós ügyeirõl, a szicíliai maffiát is megszégyenítõ magyarországi közállapotokról. Igazi õszintesége, valója azonban a verseskötetében megjelent írásaiban nyilvánul meg. Saját lelki tusáját, a választás, az igazság küzdelmes sorskérdéseit foglalja össze a REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG és a REND-ÕR-I-GAZEMBEREK címen megjelent, tényfeltáró kötetei irása közben "született" verseiben. Ádáz küzdelem zajlik a világban, amelynek a tétje szinte felmérhetetlen. A magyarság és minden, ami nemesebbé teheti a lelket, veszélyben van. Erre figyelmeztet a szerzõ.

OLAJOS AKTÁK 2950 Ft
OLAJOS AKTÁK
Tételezzük fel, hogy Magyarországon nem voltak, nincsenek és nem is lesznek olyan olajos ügyek, amelyekben érintettek politikusok, a rendõrség egykori és jelenlegi irányítói, szétzilálói, maffiózói, beépített ügynökei. Draskovics még jelenlegi gazságügyi és rendészeti vezetõ és a titkosszolgálatok sem okai a gazdasági csalássorozatnak, amelyben több ezer milliárd forintnyi pénz tûnt el titkosított számlákon. Nem ebbõl a pénzbõl alapozta meg gazdasági erejét a maffia sem, erõs rendészeti vezetõi közremûködéssel. Nem emiatt halt meg több tisztességes rendõr és sok kevésbé tisztességes vállalkozó. A rendelkezésre álló bizonyítékokat 80 évre titkosították, hogy az igazság soha ne derülhessen ki, most mégis beletekinthetnek egy darabkájába, ha van humorérzékük - az olvasáshoz nagyítólencséjük - és gyomruk mindehhez! A könyv egyetlen üzenete, hogy nem szabad elrejteni semmit, mert az végzetes hiba, amely mindenképpen visszaüt. A magyar nép lelkére az egyetlen gyógyír az igazság feltárása, ami némelyeknek megváltást, sokak számára pedig a leváltást jelentheti, de mindenképpen szükségszerû velejárója annak a tisztulási folyamatnak, amit az országot sok éve rothasztó hazugságok és bûncselekmények eltussolása paradox módon életre hívott.

REND-ÕR-I-GAZEMBEREK 2950 Ft
REND-ÕR-I-GAZEMBEREK
A szerzõ másodiknak megjelent könyvében az értõ olvasó számára feltárja azt a valóságot, amelyet a rendõrség, ügyészségek, bíróságok, politikai és gazdasági maffia rejteni szeretne. Tömény életképet ad annak a szervezetnek és a szervezeten belül küszködõ embereknek a tevékenységérõl, amelyet ma még rendfenntartó erõként ismerünk, de konspiratív módon gerjesztett szétzilálására egyre több jel mutat. A társadalomban mesterségesen elõidézett zsigeri félelem, ellentétek, konfliktusok rejtelmeibe is betekintést enged, s útikalauzul is szolgál mindazon káosz- ra, amelyben a politikai elit a hétköznapi ember szemei elõl a valóságot elrejteni igyekszik, s amely tevékenységéhez a közigazgatási intézményrendszert, nemzetbiztonsági szervezeteket igénybe veszi. Posta Imre pszichológus világosan, nagyon sötét dolgokra mutat rá, amelyek a demokratikusnak mondott berendezkedésünket, jogállamiságunkat kérdõjelezik meg. Nemzetellenes, emberellenes folyamatok hátterét tárja fel egyszerû, és a laikusok számára is érthetõ formában. A szerzõ, a könyvbe foglalt, valós, megtörtént cselekmények tükrében, a végkövetkeztetéseket logikusan, könyörtelen kíméletlenséggel vonja le, mindezzel felvállalva ennek esetleges jogi következményeit is.

REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG 2950 Ft
REND-ÕR-KÖZ-I-GAZSÁG
A szerzõ a kiemelt rendõri elit, a Köztársasági Õrezred szakembere volt. Még 2006 nyarán a cég vezetõjének írt, majd késõbb Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is megküldött tájékoztatói miatt fegyelmi határozattal bocsátották el a testülettõl. A könyv valóban megtörtént események analógiájára támaszkodva, megrendítõ õszinteséggel beszél a mai kor rendõrségérõl, ügyészségeirõl, politikusairól, összefonódásokról. Mindezt a saját tapasztalataiba ágyazva, fanyar humorral és közérthetõ formában adja közre, fantáziát és rekeszizmokat megmozgató stílusban. A leleplezõ mûvet csak erõs idegzetûeknek ajánljuk! Mellékhatásokért felelõsséget nem vállalunk! ...a felsõ vezetõk gyakorlatilag egyetlen motivációja a saját ügyeinek intézése, s mindezt a cég védnöksége, fennhatósága alatt folytatva. Ez a hajó túlsúlyos, túlterhelt a vezetõi visszaélésektõl... Szemléletváltásra, ehhez pedig az egyéni érdekek félresöprésére, morális megtisztulásra és a szakma színvonalának, a kiképzésnek a piedesztálra állítására van szükség... Mi lesz, ha bekattan valaki, és számon fogja kérni azt, hogyan képviselték az õ érdekeit...

RENDÕR SZAK-SZERVEZETT HÁBORÚ I. + II. 5000 Ft
RENDÕR SZAK-SZERVEZETT HÁBORÚ I. + II.
Hazánkban szervezett háború zajlik a REND ellen. Az átlagember alig tud valamit a rendõrség belsõ állapotáról, és annak valódi hátterérõl, az ott dolgozók gondolkodásmódjáról és egyáltalán arról a világról, amit a hazug média sem képes már teljes valójában elhallgatni. Ez a két kötet arra törekszik, hogy reális képet fessen a feslett rendõri vezetõk, a tábornoki és tiszti kar, valamint a végrehajtó állomány, a "közrendõrök" közötti mérhetetlen szakadékokról, és betekintést engedjen abba a szakmainak már csak a legjobb szándékkal és naivitással nevezhetõ vezetõi munkába, ami éppen arra a törekvésre épül, hogy verjék szét a rendõrséget és játszák át a tevékenységét külföldi érdekek és magánszemélyek kezére. Baráti üdvözlettel: Posta Imre
Generlsi id: 0.28 msodperc
101,546,706 egyedi ltogat